ANNE PEDERSEN
FORMAND
Telefon 20 82 59 72 
E-mail: annelydia@live.dk.
LEA RAUG
KASSERER
Telefon 30 88 42 69 
E-mail:  learaug@gmail.com

Medlem

Thomas Skafte

SUPPLEANTER

REGINA JUSZCZYK OG MOGENS MØLLGARD- HANSEN

REVISORER

LONE KIRSCHNING OG ERIK VOLLESEN

REVISORSUPPLEANT

FINN OLSEN

Leave a comment